Học phần Tin học văn phòng là học phần nằm trong khối kiến thức cơ sở của ngành Công nghệ thông tin.

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên sử dụng bộ phần mềm được ứng dụng trong công tác văn phòng: phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word; phần mềm bảng tính Microsoft Excel; phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint.

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về tin học văn phòng theo chuẩn Microsoft.