Khóa học Tiếng Việt thực hành cung cấp cho sinh viên ngành Ngoại ngữ, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp những kiến thức cơ bản về tiếng Việt, những quy tắc chính tả tiếng Việt, cách thức tạo lập văn bản tiếng Việt. Đồng thời, khóa học cung cấp cho sinh viên những kĩ năng thực hành tạo lập văn bản tiếng Việt.