Chào mừng các bạn SV lớp ĐHQT15A3CL môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

- Thời gian học: Tiết 4 -6 thứ 4 hàng tuần

- Phòng học: https://meet.google.com/ocp-bphm-bfg

- GV: Nguyễn Thị Hoài. ĐT 0913.762.121