Môn: Tiếng anh 2

Lớp học: 010100194338 - DHQT14A5HN

Thứ 4 + Thứ 7: Tiết:  10 - 12 

Link meet: https://meet.google.com/nkh-owbh-stk

Giảng viên: Phạm Thị Nhãn

Zalo: 0916169919