MHP_Thực tập: Kỹ thuật tương tự - số_Lophoclai_caithien_Dientu_DH

NGÀY HỌC :  (THỨ 7, CN_TIẾT 7-12)

meet:  https://meet.google.com/pqb-amyc-ofp

ĐT : 0914770072

Email : nvtho@uneti.edu.vn