Học phần Tin học cơ sở - 4 tín chỉ - Lý thuyết + Thực hành

Thời gian: Tiết 10-12 thứ 2 và tiết 10-12 thứ 4

Link phòng học: https://meet.google.com/xof-stqz-xru

GV: Trần Thị Lan Anh           Sđt: 0988.919.368

Email: ttlanh@uneti.edu.vn