Môn học: Xử lý tín hiệu số

Thời gian học: tiết 4-6, thứ 4

Phòng học: https://meet.google.com/meq-sjkb-phq

GV: Đặng Thị Hương Giang