Chào các bạn sinh viên lớp DHDL15A1CL đến với môn học Quản trị học

Lớp học này chỉ dành cho các bạn sinh viên lớp DHDL15A1CL học vào thứ 4 tiết 10-12. 

Phòng Học : 

https://meet.google.com/oaa-yetp-euy

Ngày nay, hoạt động quản lý chủ yếu dựa trên cơ sở khoa học; qua tổng kết, khái quát từ thực tiễn sinh động để trở thành khoa học quản lý. Khoa học quản lý đã gần như trở thành một ngành khoa học hoàn chỉnh, bắc cầu giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Kinh doanh là một loại hoạt động đòi hỏi được quản lý một cách khoa học, đồng thời những kiến thức về khoa học quản lý, quản trị cần được vận dụng khéo léo và sáng tạo như một nghệ thuật - nghệ thuật quản lý. Quản trị học xuất hiện với nhiều trường phái, nhiều học thuyết ứng với trình độ phát triển kinh tế ở từng thời thời kỳ. Quản trị học nghiên cứu và tìm ra cách xử lý các mối quan hệ quản lý trong quá trình kinh doanh để đạt hiệu quả cao, trong đó ứng dụng thành tựu của bộ môn khoa học . Trên cơ sở đó cung cấp kịp thời, đầy đủ, toàn diện các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý ở một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Chính vì lẽ đó, học tập và nghiên cứu Quản trị học là việc làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa cho sinh viên và người đọc có quan tâm đến vấn đề này.

Tài liệu học tập được xây dựng theo các nội dung như sau: 

Chương 1: Tổng quan về quản trị

Chương 2: Chức năng hoạch định

Chương 3: Chức năng tổ chức 

Chương 4: Chức năng lãnh đạo

Chương 5: Chức năng kiểm tra

Chương 6: Một số vấn đề của quản trị học hiện đại

Hiện tại, hệ thống bài giảng học phần Quản trị học đang trong quá trình hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về  tvdung@uneti.edu.vn.

 Xin chân thành cảm ơn!