Chào mừng các bạn sinh viên lớp DHTM15A1CL và DHQT15A3CL tham gia lớp học Văn hóa Kinh doanh.

Tài liệu chính dùng cho học phần được sử dụng là tài liệu cập nhật trên lớp học này.

Hình thức học: Trực tuyến qua phòng học Meet:  https://meet.google.com/nkp-wmqf-gwz