Học phần tích hợp thực hành trên máy tính. Sinh viên được cung cấp những kỹ năng cơ bản sử dụng trên phần mềm Adobe Illustrator.

Học xong học phần này sinh viên thực hiện vẽ, thiết kế được những mẫu Logo, xử lý chữ và vẽ mô phỏng thiết kế mẫu quần áo.