Giáo viên: Vũ Văn Dũng

SDT: 0388588812 (Zalo)

Link phòng học:  https://meet.google.com/ziq-oqcs-spt

Thời gian học: Tiết 7 -12