Học phần Kỹ thuật Vật liệu – Khí cụ điện trang bị cho sinh viên những kiến thức về Vật liệu điện, Khí cụ điện và Điều khiển logic; Nhằm giúp sinh viên nắm bắt được các loại vật liệu dẫn điện ,cách điện, bán dẫn và vật liệu từ và nắm bắt được các khái niệm cơ bản,  phân loại các khí cụ điện, nam châm điện cũng như các loại thiết bị đóng cắt hạ áp và cao áp, điểu khiển và bảo vệ trong hệ thống điện dân dụng và công nghiệp. Cũng như biết các phương pháp tối thiểu hóa hàm logic, thiết kế mạch logic cơ bản.