TH Trang bị điện cho các máy công nghiệp_DHTD13A1HN
Lịch học Tiết 1-6 thứ 6 hàng tuần

Link lớp học:

https://meet.google.com/sam-phce-ybu