Thực hành Trang bị điện cho các máy công nghiệp_DHTD13A2HN

Lịch học: Tiết 7-12 thứ 6 hàng tuần

Link lớp học:

https://meet.google.com/sam-phce-ybu