Thực hành Điện cơ bản_DHDI13A1ND

Lịch học: Tiết 8-12 thứ 4 và thứ 7 hàng tuần

Link lớp học: 

https://meet.google.com/sam-phce-ybu