Thực hành Thực hành Trang bị điện cho các máy công nghiệp_DHTD13A1ND

Thứ 3: Tiết 1-6; 

https://meet.google.com/mvk-ejiq-cen
GV.Vũ Thị Tố Linh