Học phần Kế toán doanh nghiệp xây lắp và thương mại dịch vụ có lịch học tiết 7 đến 9 ngày thứ 3 hàng tuần.

Link meet của giáo viên: https://meet.google.com/tzj-bmwe-yhy

ZALO: 0969288495

Các em liên hệ với Cô qua số điện thoại và zalo trên nhé.