Học phần Phương pháp tính

Lớp: DHDI15A1ND

Thời gian học: Tiết 10-11 thứ Tư hàng tuần

Giảng viên: Chu Bình Minh

Link học trực tuyến: 
https://meet.google.com/raz-jgwb-cma

Link nhóm zalo:
https://zalo.me/g/ajgnln205

Link nhóm fb:
https://www.facebook.com/groups/364501894005753