Chào các bạn! Đây là lớp học phần Dung sai – Kỹ thuật đo  dành cho SV lớp DHOT15A1CL

SĐT giảng viên: 0981.061079, email: dvhoa@uneti.edu.vn

Link phòng học: https://meet.google.com/xmq-nocs-ype

Thời gian học: từ tiết 3-4 thứ 4 hàng tuần (từ ngày 16/02/2022)