Chào các bạn! Đây là lớp học phần Dung sai – Kỹ thuật đo  dành cho SV lớp DHCK15A3HN

SĐT giảng viên: 0981.061079, email: dvhoa@uneti.edu.vn

Link phòng học: https://meet.google.com/xmq-nocs-ype

Thời gian học: từ tiết 11-12 thứ 5 hàng tuần (từ ngày 10/02/2022)