Chào các bạn! Đây là lớp học phần Thực tập cuối khóa ngành Cơ khí  dành cho SV lớp DHCK12A2HN (Nhóm SV tự liên hệ)

SĐT giảng viên: 0981.061079, email: dvhoa@uneti.edu.vn

Link phòng học: https://meet.google.com/xmq-nocs-ype

Thời gian học thực tập doanh nghiệp (từ ngày 20/12/2021)