Trang bị cho người học kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về các loại chất bán dẫn khác nhau. Sự phối hợp giữa các chất bán dẫn tạo ra các mặt ghép khác nhau tạo thành các linh kiện điện tử có những tính năng hoạt động khác nhau trong các mạch điện tử khác nhau. Các linh kiện bán dẫn đó khi được thiết lập các trạng thái khác nhau chúng sẽ hoạt động như thế nào. Nguyên lý và hoạt động của các linh kiện quang bán dẫn. Giới thiệu cho sinh viên biết kỹ thuật xử lý thông tin dạng analog (dạng tương tự) như khuếch đại tín hiệu.