Môn: Kiến trúc máy tính_DHDT14A1CL

Thứ Sáu: tiết 7->8 (LT-Học Kỳ 2 2122) qua Meet

Giáo viên: Giáp Văn Dương; Mail: gvduong@uneti.edu.vn; SĐT: 0988066622; 0911959622