Hệ thống cung cấp điện_DHTĐH14A5_HK2_2122_HN

Thời gian: tiết 1-3, thứ 3 hàng tuần

Link Google meet: https://meet.google.com/psf-tdpf-pno

GV: Vũ Duy Hưng

Điện thoại: 0912684579