Chào các bạn! Đây là lớp học phần Thiết kế chế tạo khuôn ép nhựa dành cho SV lớp DHCK12A1ND (Nhóm SV tự liên hệ)

SĐT giảng viên: 0977.598.568, email: tvmanh@uneti.edu.vn

Link phòng học:  https://meet.google.com/jjv-jjdg-wmw