Chào mừng các bạn học viên lớp DHQT12A2HN.

Giảng viên: Nguyễn Thị Hương

Phòng:  https://meet.google.com/xhk-mbgd-yym