Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất rượu, cồn etylic và lên men một số sản phẩm axit hữu cơ trong công nghệ chế biến Thực phẩm