Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thiết lập, cài đặt quy trình công nghệ trên một số thiết bị ngành dệt, giới thiệu về hệ thống đo màu quang phổ, phần mềm thiết kế vải TRI và kỹ thuật vẽ cơ bản trên Coreldraw. Tìm hiểu về quá trình tự động hoá trên máy dệt.