Giảng viên: Điền Thị Hồng Hà (SĐT: 0976 908 360)

Link meet: https://meet.google.com/ehb-sbcv-rgs