Mạng máy tính là học phần cơ sở của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin. Học phần được bố trí giảng dạy năm học thứ 2 khi sinh viên bắt đầu được học tập các môn chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  Lý thuyết mạng máy tính, Hệ thống mạng không dây, Các khái niệm, kỹ thuật, mô hình và các giao thức mạng căn bản. Link meet: https://meet.google.com/nbr-bqcm-kun