Học phần Thiết kế trang phục là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức chung của ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ dệt, may. Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp tính toán kích thước dựng hình mẫu cơ sở và  thiết kế mẫu mới của sản phẩm áo jacket nam, nữ và veston nam.