1. Chuẩn bị tốt phương tiện thiết bị, đường truyền mạng

2. Kiểm tra địa chỉ email do nhà trường cung cấp (chỉ sử dụng địa chỉ email của nhà trường)

3. Đường link cố định trên google meet:

https://meet.google.com/imd-qpxk-gmw

4. Luôn bật came và tắt míc (chỉ bật míc khi giáo viên hỏi hoặc có ý kiến)

5. Học theo lịch học trên EDU

6. Mọi thắc mác của sinh viên sẽ được giải đáp qua số ĐT: 0977520774