Giảng dạy kiến thức phân tích và thiết kế một số dự án thực tế và ứng dụng cài đặt

Lịch Học :

Tiết 8-11 Thứ 3 hàng Tuần  từ ngày  11/02/2022 đến 30/04/2022

Link Meet: 

https://meet.google.com/gye-qdoq-bqm