010100022803_DHTD13A3HN_ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH_Học kỳ 2_Năm học: 2021-2022. GV: THÂN THỊ THƯƠNG

Học từ tiết 1 - 3(7H00-09H25) thứ 3 hàng tuần bắt đầu từ ngày 08/02/2022

GV HƯỚNG DẪN: THÂN THỊ THƯƠNG   ĐT: 0985066990

Google meet:  https://meet.google.com/etb-xvwp-chz

Email: ttthuong.dien@uneti.edu.vn