Tên học phần (tiếng Việt):

Nguyên lý kéo sợi

Tên học phần (tiếng Anh):

Principle spinning

Mã môn học:

001926

Khoa/Bộ môn phụ trách:

Khoa dệt may thời trang /Bộ môn công nghệ dệt

Giảng viên phụ trách chính:

Ths.Nguyễn Thanh Nam

Email: ntnam@uneti.edu.vn

GV tham gia giảng dạy:

TS.Nguyễn Thị Thảo, Ths. Nguyễn Thị Thu Lan

Số tín chỉ:

3(36,18,90)

Số tiết Lý thuyết:

36              

Số tiết TH/TL:

18               

Số tiết Tự học:

90       

Tính chất của học phần:

Bắt buộc hoặc tự chọn

Học phần học trước:

Vật liệu dệt

Học phần tiên quyết :

 Không

Các yêu cầu của học phần:

- Sinh viên phải có tài liệu học tập

- Tài liệu tham khảo

- Đi học đầy đủ và thực hiện quy chế của nhà trường

1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

              Học phần Nguyên lý kéo sợi trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý sản xuất sợi tại các công đoạn của dây chuyền sản xuất: nguyên lý xé trộn và làm sạch xơ, nguyên lý phân chải; nguyên lý làm đều; nguyên lý kéo dài; nguyên lý xe săn, nguyên lý cuốn ống.

2.MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Kiến thức:

             Hiểu được các kiến thức về nguyên lý kéo sợi tại các công đoạn xé trộn và làm sạch xơ, phân chải xơ bông, ghép, kéo sợi thô, kéo sợi con: mô tả được các hệ thống kéo sợi; giải thích được nguyên lý xé tơi, trộn đều xơ, phân tách chùm xơ; giải thích được nguyên lý làm đều, làm mảnh; giải thích được nguyên lý xe săn, quấn ống.

Kỹ năng:

           Vận dụng được các kiến thức về vật liệu dệt để phân tích quá trình từ xơ làm thành sợi; xác định được các nguyên lý để sản xuất ra sợi dệt; thực hiện thuyết trình, làm việc nhóm, lập luận phân tích, phát hiện và giải quyết vấn đề xảy ra trong quá trình phân tích nguyên lý kéo sợi.