Môn: Nguyên lý kế toán

Lớp: DHKT15A19HN

Link meet:  https://meet.google.com/gvj-emia-fqp

Nhóm zalo: NLKT-DHKT15A19HN-2022

Link nhóm zalo: https://zalo.me/g/lwuhwo257

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Toản

ĐT: 0904141568

Email: nntoan.uneti@moet.edu.vn