ĐÂY LÀ LỚP HỌC  MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

010100105314 - DHTN15A10HN Tiết 1 – 2 Thứ 2 hàng tuần

BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 10 - 02 - 2022 (học bù nghỉ lễ trước)