ĐÂY LÀ LỚP HỌC  MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

010100105303 - DHCD15A3HN Tiết 1 – 2 Thứ 4 hàng tuần

BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 16 - 02 – 2022