Tên học phần: Nguyên lý kế toán

Lớp: DHKT15A8HN

Mã lớp: 010100121221

Tên nhóm zalo: NLKT-DHKT15A8HN-2022

Link zalo: https://zalo.me/g/radgvq386

Giảng viên: Nguyễn Thị Tô Phượng

Link meet: https://meet.google.com/zoe-uvjs-wjg

ĐT: 0942848666 

Emai: nttphuong@uneti.edu.vn