Tên học phần: Nguyên lý kế toán

Lớp: DHKT15A5HN

Mã lớp: 010100121217

Zalo: NLKT-DHKT15A5HN-2022

Giảng viên: Nguyễn Thị Tô Phượng

Link meet: https://meet.google.com/zoe-uvjs-wjg

ĐT: 0942848666 

Emai: nttphuong@uneti.edu.vn