Lớp TN12A3, GV: TS. Đặng Hương Giang: https://meet.google.com/bwh-hgci-qws

Thị trường công cụ phái sinh là học phần kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo đại học khối ngành Tài chính Ngân hàng. Học phần giới thiệu và phân tích các công cụ phái sinh như Hợp đồng kỳ hạn (Forward), Hợp đồng tương lai (Future), Hợp đồng hoán đổi (Swap), và Hợp đồng quyền chọn (Options). Các công cụ đầu tư này đã trở nên cực kì phổ biến trong 30 năm qua khi nó cho phép một người có thể tính toán số tiền và các rủi ro mà người đó có thể gặp phải, có thể là rủi ro gắn liền với các thay đổi về lãi suất, tỷ giá, giá cổ phiếu, vật giá, lạm phát ..vv.. Các công cụ này được sử dụng bởi các định chế cũng như các nhà đầu tư để phòng vệ rủi ro về tỷ giá, đôi khi để đánh cược thêm với rủi ro được thúc đẩy bởi các dự đoán liên quan tới các chuyển biến của thị trường tương lai.