Khoa học nghiên cứu các quy luật tổng quát về cân bằng và chuyển động của vật thể và về sự tương tác giữa chúng với nhau gọi là Cơ lý thuyết. Cân bằng trong Cơ học là trạng thái đứng yên hay chuyển động đều của vật thể. Vật thể trong Cơ học được xây dựng dưới dạng các mô hình chất điểm, cơ hệ và vật rắn. Trong các trường đại học kỹ thuật, Cơ lý thuyết làm nền tảng cho các môn kỹ thuật cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành như: Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy,… Nội dung môn học Cơ lý thuyết được chia ra làm ba phần:  Phần I – Tĩnh học: Nghiên cứu các lực và điều kiện cân bằng của vật thể dưới tác dụng của lực.  Phần II – Động học: Nghiên cứu các quy luật chuyển động của vật thể đơn thuần về mặt hình học (bỏ qua yếu tố lực).  Phần III – Động lực học: Nghiên cứu các quy luật chuyển động của vật thể dưới tác dụng của lực. Cơ lý thuyết là môn khoa học được trình bày rất chặt chẽ và có tính hệ thống. Vì vậy, khi nghiên cứu môn học này đòi hỏi người học phải nắm vững các khái niệm cơ bản, các hệ tiên đề; vận dụng thành thạo các công cụ toán học để chứng minh các định lý và giải các bài toán Cơ học.