Giảng viên: Th.S Hoàng Thúy Phương

SĐT: 0979546941

Các bạn sinh viên có thể theo dõi bài học của từng tuần và có thắc mắc gì có thể trao đổi với cô qua nhóm chát của lớp nhé