Chào mừng các bạn SV lớp ĐHTM14A6HN môn Kỹ thuật dự báo thị trường

- Phòng học: https://meet.google.com/ocp-bphm-bfg

- GV: Nguyễn Thị Hoài. ĐT 0913.762.121