Chào mừng các bạn SV lớp ĐHTM14A4HN môn Kỹ thuật dự báo thị trường

- Phòng học: https://meet.google.com/ocp-bphm-bfg