Lớp 010100165105_DHNNA15A5HN

Học phần: Viết 1

Gv: Trần Thị Thanh Phương

Tkb: Thứ 2_ Tiết 10-12

Link meet của lớp mình đây: 

https://meet.google.com/zhn-adyc-oio

sdt cô : 0943299234