Chào các em, cô rất vui được đồng hành với các em trong kỳ 2 này với bộ môn Tiếng Trung 3. Mong cô trò chúng ta sẽ có thời gian học vui và bổ ích, hy vọng các em luôn cố gắng học tập tốt và trao đổi tích cực trong thời gian học tập.

你们好!这个学期我会教你们中文2的课程!希望你们越来越爱学中文,也希望你们会好好儿学习,一起加油吧!