Kinh doanh là 1 hoạt động đòi hỏi được quản lý 1 cách khoa học, để có thể thực hiện tốt công việc kinh doanh người quản trị phải có các kỹ năng cơ bản đó là phân tích và ra quyết  định. Như vậy, việc phân tích các thông tin đóng vai trò then chốt để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Cách đây chưa lâu, do các công cụ trợ giúp tự động chưa ra đời, việc phân tích các thông tin kinh doanh đa phần đều được làm bằng thủ công và dựa trên kinh nghiệm là chủ yếu, khi lượng thông tin cần xử lý là lớn, hoặc phức tạp sẽ khiến cho người quản trị mất rất nhiều thời gian để xử lý mà hiệu quả công việc cũng không cao.

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của KHKT, các công cụ trợ giúp cho công việc kinh doanh ra đời trong đó có máy vi tính, cùng với máy vi tính là 1 loạt các phần mềm ứng dụng phục vụ cho các chuyên ngành như kinh tế, tài chính, kỹ thuật, y học ...và các phần mềm đó chất lượng ngày càng cao. Riêng với lĩnh vực kinh tế thì nổi bật nhất là Microsoft Excel nhờ các tính năng mạnh mẽ của nó, hiệu quả của Excel là không thể phủ nhận thể hiện qua sự ứng dụng rộng rãi của phần mềm này trong văn phòng của các công ty tại Việt Nam.

Hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng mọi người đều không sử dụng quá 20% các tính năng mà Excel cung cấp. Các chức năng cơ bản của Excel là tính toán dữ liệu trên các bảng, quản lý các cơ sở dữ liệu, vẽ đồ thị. Bên cạch các chức năng truyền thống đó, Excel còn có 1 loạt các chức năng đặc biệt hơn là tạo bảng tổng hợp, tạo báo cáo theo tình huống, phân tích và đánh giá số liệu. Tất cả các chức năng đó đều rất có ích cho người quản trị trong việc phân tích các thông tin kinh doanh.

Để đáp ứng với yêu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học  Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp tổ chức biên soạn bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh. Đây là một học phần cơ bản của sinh viên chuyên ngành Quản trị. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về Tin học mà cụ thể là Excel để từ đó giúp cho sinh viên vận dụng vào thực tế để đạt được hiệu quả phân tích kinh doanh cao nhất.

Bài giảng được biên soạn theo đúng chương trình đào tạo và các quy định về cách trình bày của Nhà trường. Nội dung của bài giảng bao gồm 4 chương, nội dung chủ yếu như sau:

Phần 1: Giới thiệu chung về Microsoft Excel

Phần 2: Cơ sở dữ liệu

Phần 3: Các tính năng cao cấp

Phần 4: Các bài tập mẫu về lao động và tiền lương.