Welcome all students! 

Lịch học : T2-T5 tiết 4-6 

Link meet: https://meet.google.com/zgy-agch-rye

LƯU Ý: SV sử dụng mail trường để đăng nhập 

SĐT giáo viên phụ trách : 0912471626