Môn: Kỹ thuật truyền hình

Thứ 5 : tiết 10 -> 12 - (LT) NA2.0304

GV: Châu Thanh Phương